อาหารสัตว์เลี้ยงสดใส ไทยส่งออกอันดับ 4 ของโลก

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ติดตามสถานการณ์การส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทย

ซึ่งพบว่าช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 55-64) การส่งออกไปตลาดโลกเติบโตต่อเนื่อง มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 1,522 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 13% ต่อปี ส่วนปี 65 ไทยครองแชมป์ผู้ส่งออกเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน และอันดับ 4 ของโลก รองจากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและจีน มีมูลค่า 2,847 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 15% เทียบกับปี 64 ประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวได้ดี เช่น สหรัฐฯ อาเซียน สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาหารสำหรับสุนัขและแมว และอาหารสัตว์เลี้ยงอื่นๆ

ข่าวสัตว์โลก

“อาหารสัตว์เลี้ยง เป็นสินค้าดาวเด่นที่น่าจับตามองของไทยมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะขยายส่งออกไปตลาดต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ช่วยปลดล็อกกำแพงภาษีศุลกากร แต่ผู้ประกอบการต้องศึกษาแนวโน้มและวางแผน การผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด ใช้วัตถุดิบคุณภาพดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารปลอดสารพิษ แคลอรีต่ำ และอาหารสำหรับสัตว์ที่เจ็บป่วย นอกจากนี้ ควรรักษามาตรฐานสินค้าให้สอดคล้องกับหลักการสากลด้านสุขอนามัย เพื่อให้สินค้าไทยครองใจผู้บริโภคในตลาดโลกอย่างยั่งยืน”